BATXILLERAT

 

Nota informativa

Informació vàlida per als alumnes que cursareu 2n de batxillerat el curs 2022-2023.

Per als alumnes que cursareu 1r de batxillerat el curs 2022-2023, consulteu la infografia del nou batxillerat.

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

MODALITATS

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.
El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

A cop d’ull

batxillerat-foto-1
batxillerat-foto-2

La preinscripció escolar al batxillerat

Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d’abril de 2022

Altres formes de cursar-lo

Batxillerat a distància. A més de l’opció tradicional de cursar el batxillerat de forma presencial, per als alumnes majors de 18 anys aquests estudis es poden fer a distància, per via telemàtica, a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Aquesta opció permet tenir més flexibilitat i adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals de cada alumne.

Batxillerat nocturn. L’ensenyament nocturn de batxillerat s’adreça fonamentalment a persones que per causa de l’activitat laboral o per altres circumstàncies encaixen millor en una oferta horària diferent de la del règim diürn. Per cursar el batxillerat en aquesta opció cal complir algun dels dos requisits següents: tenir 18 anys o més, o bé tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius laborals o altres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn
Batxibac. El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Educació, permet als alumnes cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i Literatura Franceses i Història de França. Els alumnes, a més d’obtenir el títol de batxillerat si aproven totes les matèries cursades, obtindran també la titulació de baccalauréat si superen una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.
Batxillerat internacional (BI). Itinerari curricular específic determinat per l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l’excel·lència educativa i l’aprofundiment curricular, que va adreçat a alumnes amb un alt interès per l’aprenentatge. A Catalunya, es pot obtenir la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional en sis centres públics (Institut Jaume Vicens Vives, de Girona; Institut Gabriel Ferrater i Soler, de Reus; Institut Josep Lladonosa, de Lleida, Institut Moisès Broggi, de Barcelona, Institut Forat del Vent, de Cerdanyola del Vallès, i Institut Dertosa, de Tortosa) i en diversos centres privats. Consulteu les dates de preinscripció i de les proves de selecció als portals web d’aquests sis centres.
Doble titulació: batxillerat d’arts i cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (fase pilot). Permet obtenir dues titulacions en tres cursos: la del cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (1r, 2n) i la de batxillerat, modalitat d’arts (1r, 2n, 3r). Per accedir-hi, cal tenir el títol d’ESO o equivalent i haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.
Doble titulació: batxillerat i ensenyaments esportius (fase pilot). Permet obtenir dues titulacions en tres cursos: la d’un cicle d’ensenyaments esportius: atletisme, bàsquet, futbol, salvament i socorrisme, o vela (1r, 2n) i la de batxillerat, modalitat de ciències i tecnologia o d’humanitats i ciències socials (1r, 2n, 3r). Per accedir-hi, cal tenir el títol d’ESO o equivalent i haver superat la prova específica de la modalitat esportiva que es vol cursar.
Aquesta web utilitza cookies per al seu funcionament. Al clicar Acceptar, acceptes l´ús d´aquesta tecnologia i processament de dades per aquests proposits.    Més informació
Privacidad