FORMACIÓ

portada-expojove-dalt
FORMACIÓ PROFESSIONAL
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
ESPORTS
53 EXPOSITORS
(FORMACIÓ)
BATXILLERAT
5 ENLLAÇOS
(FORMACIÓ)
FORMACIÓ ADULTS
18 EXPOSITORS
(FORMACIÓ)
PROGRAMES FORMACIÓ
I INSERCIÓ
21 EXPOSITORS
(FORMACIÓ)
FORMACIÓ PROFESSIO-
NALITZADORA
28 EXPOSITORS
(FORMACIÓ)

IDIOMES
CNL

11 EXPOSITORS
(FORMACIÓ)

ESTUDIS
UNIVERSITARIS
11 EXPOSITORS
(FORMACIÓ)
IFE (ITINERARIS
FORMATIUS
ESPECÍFICS)
4 EXPOSITORS
(FORMACIÓ)
ESTUDIS
SUPERIORS
4 EXPOSITORS
(FORMACIÓ)

#FilmEstudis2019

#FilmEstudis2018

Servei de Suport a l’Orientació a Instituts

Resum dels grups de conversa a l’Estació

2n cicle d’orientació CAMINS 2018

projecte Girona Territori Integral 2017