CONCURS “Two Pots”

PARTICIPA!

Respon les 5 preguntes i participaràs al sorteig presencial que es farà a l’estand del Consell Comarcal del Gironès de la Fira EXPOJOVE 2022 el dia 2 d’abril, a les 10.00 h.

FUNCIONAMENT

BASES DEL CONCURS

BASES GENERALS DEL 2n CONCURS EXPOJOVE

El 2n Concurs EXPOJOVE “TWO POTS”, pretén premiar els coneixements de la informació sobre el sistema educatiu actual i sobre el conjunt de continguts de la Fira Expojove.

1- Destinataris
Hi pot participar tothom.

2- Condicions de participació
a. La participació és individual, lliure i gratuïta.
b. Cal omplir el formulari d’inscripció i respondre les preguntes.
c. Cal omplir el formulari en el termini establert del 30 de març al 2 d’abril.

3-Característiques del concurs
a. Per poder optar al sorteig caldrà encertar totes les respostes.
b. Es farà un sorteig presencial a l’estand del Consell Comarcal del Gironès de la Fira EXPOJOVE 2022 el dia 2 d’abril, a les 10.00h.

4-Premi
Hi haurà un premi de xec-regal d’ABACUS valorat en 100 €.

5-Resolució i notificació
El veredicte de la persona guanyadora es donarà a conèixer el mateix dia del sorteig i es farà públic al web firesvirtuals.cat/expojove i als diferents canals del Consell Comarcal.

6- Protecció de dades personals.
Les dades que faciliten les persones participants en el concurs s’incorporaran a un fitxer creat pel Consell Comarcal del Gironès per a la gestió i atorgament d’aquest premi.
Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel•lació adreçant-se al Consell Comarcal.
El Consell Comarcal del Gironès entén que les dades obtingudes no guarden relació amb el dret a la intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions, el Consell Comarcal del Gironès indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest dret i d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels beneficiaris seran objecte de publicació.

7- Disposicions finals
a. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari que pugui produir-se.
b. Qualsevol eventualitat no prevista en les bases del concurs serà resolta pels organitzadors.
c. Les consultes referents a la participació del concurs es poden fer a través del formulari de contacte de la web firesvirtuals.cat/expojove.

Aquesta web utilitza cookies per al seu funcionament. Al clicar Acceptar, acceptes l´ús d´aquesta tecnologia i processament de dades per aquests proposits.    Més informació
Privacidad